Meer dan 100 medewerkers? Dan geldt voor jou het Besluit CO₂-Reductie Werkgebonden Personenmobiliteit!

Wat betekent het Besluit CO₂-Reductie Werkgebonden Personenmobiliteit voor jouw bedrijf en hoe kun je je nu al voorbereiden? Het antwoord op deze vragen hoor je op dinsdagmiddag 17 januari aanstaande in het Mobiliteitscafé van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Aangeboden door Zuid-Limburg Bereikbaar

Het Besluit CO2-reductie Werkgebonden PersonenmobiliteitDe landelijke politiek heeft een doel gesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. De maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit (hierna: het Besluit) komt voort uit het Klimaatakkoord en ziet op de maatregel dat de CO2-emissies door werkgebonden personenmobiliteit (woon-werkverkeer en zakelijke reizen) in 2030 met 1 megaton terug moet zijn gedrongen. Naar verwachting gaat het Besluit vanaf juli 2023 van kracht voor alle werkgevers met meer dan 100 medewerkers. Op grond van het Besluit moeten werkgevers jaarlijks gegevens verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers in het kalenderjaar daarvoor.

Wat kun jij uit deze bijeenkomst halen?Sprekers van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de RUD informeren je op deze middag gratis over deze regeling. Je krijgt toelichting over de inhoud en gevolgen van het Besluit, welke gegevens je moet verzamelen en hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de CO2-reductie gaat monitoren. Na anderhalf uur loop je naar buiten met de nieuwste informatie ten aanzien van het Besluit, die voor jouw bedrijf van belang is.

Praktische informatie• Wanneer? Dinsdag 17 januari 2023• Hoe laat? Van 15.30 tot 17.00 uur• Adres? Rijkswaterstaat – Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht.• Meld je hier aan voor het Mobiliteitscafé via de website van Zuid-Limburg Bereikbaar.• Belangrijk: aanmelden en legitimatie zijn verplicht.• Heb jij nu al vragen? Geef ze dan alvast mee bij je aanmelding.