Discriminatieverbod in de grondwet wordt definitief uitgebreid

Ter illustratie.© Getty Images

Artikel 1 van de grondwet wordt verruimd. Een voorstel om vast te leggen dat het verboden is om iemand te discrimineren vanwege een handicap of seksuele gerichtheid, heeft genoeg steun gekregen in de Eerste Kamer. Daarmee is de aanpassing bijna een feit.

Redactie

In artikel 1 staat dat iedereen in Nederland „in gelijke gevallen gelijk behandeld” wordt. Daarna wordt een aantal gronden expliciet genoemd, waaronder geslacht en ras. Die lijst wordt nu uitgebreid. Zo’n aanpassing kost jaren omdat er meerdere keren over gestemd moet worden. Dat traject is nu afgerond.

Historisch

De wijziging is een initiatief van D66, PvdA en GroenLinks waar twaalf jaar aan is gewerkt. „Je mag deze dag met recht historisch noemen!”, zegt D66-Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg, die de wet heeft helpen verdedigen in de Eerste Kamer.

„Een beperking, of op wie je verliefd wordt, mogen nooit reden zijn te worden buitengesloten”, aldus PvdA’er Habtamu de Hoop. Laura Bromet van GroenLinks noemt het „een belangrijke stap voorwaarts in het bestrijden van discriminatie”.

Voor een grondwetswijziging moeten eerst de Tweede en Eerste Kamer in meerderheid voor stemmen. Vervolgens moet de wet nog eens in stemming gebracht worden nadat er verkiezingen geweest zijn, zodat de kiezer nog kan bijsturen.

Tweederdemeerderheid

Bij die laatste stemming (de tweede lezing) moet een tweederdemeerderheid instemmen. Dat is nu in beide Kamers gebeurd, zij het in de Eerste Kamer met enige vertraging. Aanvankelijk zou de senaat er al voor de kerst over stemmen, maar dat lukte niet omdat de PVV op het laatste moment een hoofdelijke stemming aanvroeg. Uiteindelijk stemden 56 Eerste Kamerleden voor en 15 tegen.

De wet hoeft nu alleen nog officieel ondertekend te worden door de koning en de verantwoordelijk minister en gepubliceerd te worden in de Staatscourant.

Verankering lhbti-rechten in grondwet ‘historische overwinning’

COC Nederland noemt het verankeren van de rechten van lhbti’ers in de grondwet een „historische overwinning voor de regenbooggemeenschap. Eindelijk worden lhbti-rechten trots genoemd in artikel 1 en niet meer weggemoffeld”, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug. „En verankering in de grondwet is een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaarbevochten rechten kunnen genieten. Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt draait in het nadeel van de regenbooggemeenschap.”

Sinds 2004

Het COC pleit sinds 2004 voor verankering van de rechten van homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen in de grondwet. In landen als Zweden, Portugal, Malta, Mexico en Zuid-Afrika is dat al gebeurd.

Ook Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte, spreekt van een „historische” dag. „Het toevoegen van de grondslag handicap aan artikel 1 is historisch nieuws”, zegt directeur Illya Soffer. „De overheid krijgt een extra opdracht om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. Niet alleen in wetgeving, maar ook in de praktijk. Dit is hard nodig, want op dit moment ervaren zij in hun leven dagelijks discriminatie en uitsluiting.”