Bijeenkomst in St. Severinuskerk Grathem in kader van Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust

Herman van Rens.© Ermindo Armino

Grathem -

In de St. Severinuskerk in Grathem vindt vrijdag 27 januari een bezinningsbijeenkomst plaats in het kader van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Aanvang is om 19.30 uur.

Redactie

Op deze dag worden over de gehele wereld de slachtoffers van het naziregime herdacht. Voor 27 januari is gekozen omdat op deze datum in 1945 soldaten van het Sovjetleger vernietigingskamp Auschwitz bevrijdden. Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking.

Auschwitz-Birkenau

Onlangs bezochten vijftien jongeren van het Connect College in Echt het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen. De reis is een weerkerend initiatief van Stichting JOES (Jongeren Ontmoeten Edith Stein Echt). De begeleidingsgroep bestond uit de Holocaust-deskundigen Herman en Annelies van Rens, een drietal docenten van het Connect College Echt, stichtingsbestuurder Frank de Vries en pastoor Marcus Vankan.

Indrukwekkende reis

Hun ervaringen willen ze delen tijdens een bezinningsbijeenkomst in de St. Severinuskerk in Grathem. Aan de hand van verhalen, overwegingen en foto’s worden toehoorders meegenomen op een indrukwekkende reis. De invulling wordt verzorgd door vier leerlingen van het Connect College, pastoor Marcus Vankan, Anjes Wolfs-Driessen en het echtpaar van Rens. De muzikale omlijsting van de bijeenkomst wordt verzorgd door het Koninklijk Zigeunerorkest Roma Heina Mirando. Dit orkest verzorgt muzikaal verschillende herdenkingen, zoals die 4 mei op de Dam en bij het Auschwitz monument in Amsterdam en de herdenkingsdienst in kamp Westerbork.

Na een pauze verzorgt het echtpaar Van Rens een lezing over de achtergronden van het antisemitisme, waarom het belangrijk is en hen heeft geïnspireerd om dit verhaal te vertellen en hoe er parallellen kunnen worden getrokken met het verleden en heden.

Herman van Rens

Herman van Rens (1946) uit Beek begon na zijn pensionering als huisarts aan een studie geschiedenis aan de UVA in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de Holocaust en andere genocides. Samen met zijn vrouw deed hij onderzoek naar de deportatie van mannelijke joden uit Frankrijk, België en Nederland naar joodse dwangarbeidskampen in Silezië. Hij richtte onder andere een monument op in Beek en in Cosel. Van zijn hand verscheen ook het standaardwerk Vervolg in Limburg en Tussenstation Cosel. Anjes Wolfs-Driessen schreef een boek met de titel Daar praat ik niet over. Het verhaal van haar moeder Mädie Franz, een Sinti-meisje dat de oorlog overleefde.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om de boeken aan te schaffen. Aan het einde van de avond wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd, die bestemd is voor de stichting JOES. Zij werven fondsen om zo de bijdrage van de jongeren aan de reis bescheiden te houden.