KV de Markoef bezoekt weer (oud-)Melickenaren in verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving

© De Markoef

Melick
Silke van Deelen

Na twee jaar waarin fysiek bezoek niet toegestaan was, bezoekt KV de Markoef binnenkort weer (oud-)Melickenaren in de verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving.

Die dag krijgen de mensen die vroeger in Melick hebben gewoond de gelegenheid om zich carnaval nog eens te herinneren. Prins, jeugdprins en leden van de raad van elf reiken een presentje uit, halen herinneringen op en soms wordt er ook nog wat wordt gezongen.

Wie iemand kent (vader, moeder, oom, tante, vriend of vriendin) die in één van de verpleeg- of verzorgingshuizen in de buurt verblijft, in het ziekenhuis ligt of aan huis gekluisterd is, wordt verzocht dit vóór 3 februari door te geven via info@markoef.nl.