Meer dan 1750 pakken koffie voor voedselbank Venray

© Lions Club Venray Peelparel

Venray -

Lions Club Venray Peelparel heeft meer dan 1750 pakken koffie aan de voedselbank in Venray geschonken.

Tegelijk met de inzameling van de Douwe Egberts-punten is de Lionsclub gestart met de inzameling van oud en vreemd geld. Via dezelfde inzameldozen hebben klanten hun oud en vreemd geld gedoneerd.

Dit heeft geresulteerd in tweeëneenhalve kilogram munten en papiergeld. Elke kilo inclusief papiergeld en een premie van Wilde Ganzen is goed voor vijftig euro, oftewel drie oogoperaties in arme derdewereldlanden. Met het door de klanten ingezamelde geld kunnen dus acht oogoperaties uitgevoerd worden.