Alzheimer Café Weert in het teken van omgaan met verlies

Foto ter illustratie.© Getty Images

Weert
Silke van Deelen

In verband met carnaval is het Alzheimer Café Weert eenmalig verschoven naar maandag 13 februari (in plaats van 20 februari). De bijeenkomst staat dan in het teken van omgaan met verlies.

Roel Hekking was voor zijn pensioen geestelijk verzorger in de ouderenzorg en heeft vele jaren mensen met dementie en hun naasten begeleid. Op deze avond vertelt hij hoe we elkaar kunnen helpen zo goed mogelijk om te gaan met verlieservaringen die behoren bij dementie. Daarnaast probeert hij inzicht te geven in wat rouwen inhoudt. Er kunnen ook ervaringen worden uitgewisseld en tips worden gedeeld hoe hiermee om te gaan.

Het Alzheimer Café Weert vindt plaats in Bibliocenter aan de Wilhelminasingel 250 in Weert. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.