Nieuwe vogelcursus in Venray met theorie-avonden en wandelingen, nog vijf plekken beschikbaar

© IVN Geijsteren-Venray.

Venlo -

De vogelwerkgroep Peel en Maas van IVN Geijsteren-Venray verzorgt in het voorjaar van 2023 een nieuwe vogelcursus voor beginners.

Hiervoor zijn op dit moment nog vijf plaatsen beschikbaar. In vier theorielessen worden veertig verschillende vogels besproken, hoe die te herkennen zijn aan hun geluid en hoe deze vogels eruitzien.

Dit betekent dat er kennis wordt gemaakt met tien vogelsoorten in verschillende biotopen per les. Op de theorie-avonden zal er onder meer ook uitleg gegeven worden over vogeltermen, zoals topografie van vogels en kenmerken als poten, snavels en veren. Deze avonden vinden allemaal plaats in De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray, van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Het programma. Woensdag 8 maart: Vogels rondom het huis; Woensdag 29 maart: Vogels van bos en heide; Woensdag 19 april: Vogels van akker en heide; Woensdag 10 mei: Vogels van water en ven.

Telkens vindt op de zondag na de theorieavond een wandeling plaats, respectievelijk in het Odapark, Geijsteren, Spurkt en de Maasduinen in Wellerlooi. Op zaterdag 15 april is er een extra Blauwborst-excursie in America. Alle wandelingen beginnen om 7.00 uur.

Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen. De kosten voor deelname aan deze vogelcursus bedragen voor IVN-leden zestig euro en voor niet-leden 75 euro. Aanmelden kan via: aanmelden@ivn-geysteren-venray.nl. De aanmelding is definitief na het overmaken van het bedrag op bankrekening nummer: NL36 RABO0156320339, ten name van IVN Geijsteren-Venray onder vermelding van ‘Vogelcursus 2023’.