Verenigingen in Weert meten hun vitaliteit met de Vitale Club tool

Foto ter illustratie.© Getty Images

Weert -

Verenigingen en stichtingen in Weert worden uitgenodigd om de Vitale Club tool te gebruiken.

Silke van Deelen

Verenigingen komen steeds meer onder druk te staan. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat zij steeds vaker moeten inspringen op trends en ontwikkelingen. Het is daarom goed om als vereniging te weten hoe je ervoor staat. Aan de hand van de Vitale Club tool kan dat. Binnen de gemeente Weert wordt deze tool voor de tweede keer in gebruik genomen.

De ‘Vitale Club’ is een vitaliteitsmonitor van Sportakkoord Weert, Punt Welzijn en gemeente Weert. Door het invullen van de vragenlijst van de Vitale Club tool krijgen verenigingen op basis van acht thema’s meer inzicht in de vitaliteit van hun vereniging. Deze thema’s zijn demografie, beleid en organisatie, kader, leden, aanbod, financiën, samenwerking en maatschappelijke rol. Na het invullen krijgt de vereniging een rapportage die binnen de vereniging besproken kan worden. Ook kunnen er dan gezamenlijk acties uitgezet worden zoals het werven van vrijwilligers, het opleiden van leden, vrijwilligers of trainers, het opzetten vrijwilligersbeleid, waardering enzovoorts.

Meer informatie staat op de website devitaleclub.nl/weert.