Meer zandafgravingen bij Diepeling in Tienray

Grind- en zandafgravingen bij De Diepeling in Tienray.© Dierk Hendriks

Tienray -

Horst aan de Maas heeft geen bezwaren tegen een verdere uitbreiding van het zandafgravingen bij De Diepeling in Tienray. Voorwaarde is wel dat de afgegraven gronden na vijf jaar opgeleverd worden als nieuwe natuur.

Eric Seuren

Zandverwerker Teunessen uit Heijen heeft bij de provincie een verzoek ingediend voor een uitbreiding van het afgravingsgebied met twee nieuwe terreinen. Op die gronden wordt de laatste jaren mais geteeld, maar na de afgraving zullen de twee percelen onderdeel worden van het beekdallandschap met kruidenrijke, vaak ook natte graslanden.

Volgens de gemeente zijn er geen belemmeringen voor een uitbreiding van de afgravingen in het gebied. De vergunningaanvraag bij de provincie is keurig ingediend en inhoudelijk prima onderbouwd. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden met de dorpsraad van Tienray en omwonenden en zijn er geen substantiële negatieve effecten te verwachten.