Vanaf Aswoensdag: oecumenische vespervieringen tijdens de veertigdagentijd in Weert

© Getty Images

Weert -

In de Paterskerk in Weert vindt op Aswoensdag 22 februari om 19.00 uur weer een Choral Evensong plaats, verzorgd door Capella Sine Vinculis onder leiding van Bea van der Kaaij.

Silke van Deelen

In deze uit de traditie van de Anglicaanse kerk afkomstige avonddienst zingen ze muziek van onder andere J.S. Bach. Het is een oecumenische viering, met als voorgangers Br. Gerard Heesterbeek ofm en Jeanne Giesbers. Tijdens de dienst zal ook het askruisje worden opgelegd.

Na carnaval begint met Aswoensdag de veertigdagentijd: de voorbereidingstijd naar het Paasfeest toe. De Oecumenische Werkgroep Weert houdt in deze tijd elke woensdagavond oecumenische vespervieringen. Deze zijn op verschillende locaties en wel op woensdag 1 maart in de Bethelkerk (Maaspoort 30), op woensdag 8 maart in de Moeselkapel (Irenelaan 93), op woensdag 15 maart in de kerk De Verrezen Christus (Moesel, Nassaulaan 1), op woensdag 22 maart in de kapel van de Zrs. Birgittinessen (Maasstraat 17), op woensdag 29 maart in de Bethelkerk (Maaspoort 30) en op woensdag 5 april in het koorgedeelte van de Paterskerk (Biest 43).

Aanvang van de vespers is telkens om 19.30 uur. Ze zullen ongeveer een half uur duren en bestaan uit lezingen uit de Bijbel, enkele liederen, een gedicht of een andere tekst, gebeden, stilte.