Jubilarissen St Sebastianus in Klimmen in het zonnetje gezet

Alle jubilerende leden op een rijtje.© Sint Sebastianus

Klimmen
redactie

Tijdens het patroonsfeest van Broederschap St. Sebastianus vond onder meer de huldiging van een zevental jubilarissen plaats.

Er waren bloemen en felicitaties voor de volgende leden. Bovenste rij van links naar rechts: Paul Erven (25 jaar lid), Frank Dols en Ben Deckers (veertig jaar lid); Nico Bergmans en Math Habets (50 jaar lid). Broer Piet Habets, onderste rij rechts, is zestig aan het broederschap verbonden. De laatste jubilaris was Hub Ritzen, vooraan links, hij vierde zijn 75-jarig lidmaatschap.