‘Sjpassminister’ Fer Kousen krijgt gouden erepenning van Kerkrade

Fer Kousen en burgemeester Petra Dassen van Kerkrade.© Gemeente Kerkrade

Kerkrade
onze verslaggever

Fer Kousen heeft zaterdag de gouden erepenning van de gemeente Kerkrade gekregen voor zijn bijdrage aan de Kerkraadse moedertaal. Dat doet hij op humoristische en spitsvondige wijze en daarmee verrijkt hij het Kerkraads dialect al tientallen jaren, stelt de gemeente.

Burgemeester Petra Dassen overhandigde hem de bijbehorende oorkonde tijdens de Jalazietsong van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain afgelopen zaterdag. Kousen (1958) is spreekstalmeester tijdens het WMC, maar is vooral met carnaval actief. Aan zijn komische optredens dankt hij ook de titel ‘Sjpassminister’. Vorig jaar november won hij de Limburgse Buuttecup 2022. Sinds vorig jaar is hij ook de vaste presentator van Beleef Kerkrade TV.