Biej wieze van sjpreëke: Oetgeblus

© Heemkundevereniging Brunssum

Brunssum -

Regelmatig presenteert de dialectgroep van de Heemkundevereniging Brunssum ‘Bie Wieze Van Sjpreëke’. „Vier nuëdige jieëderee oet om hie aan deel te numme. Doer ‘n sjtukske te sjrieve en noa w.roeselers@outlook.com te sjikke, of om ‘ns langs te komme op een van os oavende; de 2e moandig van de moand om 20.00 oer in de vuurmalige Mariasjoeël teëgenuëver ’t polisieburo Prins Hendriklaan 382, 6443 AE in Broenssem.”

Ron Logister

Bis-te volledig oetgeblus,Dan bis-te toe aan de nuëdige rus.’n Vakantie kan dich dat geëve,Dan kries-te weer rust in het leëve!Effekes alles op ’n rieke zitte,Zonger op van alles te motte litte!Geen dinger die perse motte were gedoan,Mér geweun ’n tied alles laote sjtoan!Dich de tied numme om uëveral heër te goan,Oane dat-ste vuür jieëdereen kloar mos sjtoan!Alle angere motte dan geweun mer effe wachte,Tot dat geblus zunt al dien klachte!Dan kins-te d’r ooch weer vol teëge aa,En dan zeës-te teëge jieëderee: ich kom d’r weer aa!