Restauratie kloosterdorp Steyl stap dichterbij: provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar

Dorpsgezicht Steyl© Stefan Koopmans

Maastricht/Venlo -

De Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls, de gemeente Venlo en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tekenen woensdag een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Kloosterdorp Steyl. De gemeente Venlo is hiermee dinsdag akkoord gegaan.

Redactie

Daarmee komt volgens de provincie geld vrij voor het behoud van één van de grootste erfgoedschatten die Limburg te bieden heeft. De provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het restaureren van het dorp. Voor de opknapbeurt is veel meer geld nodig, daarvoor is een lobby gestart, onder meer in Den Haag.

Ooit was het kloosterdorp volledig zelfvoorzienend, en dat maakt het volgens de provincie uniek. Er waren onder meer eigen werkplaatsen, gastenverblijven, moestuinen, en een elektriciteitscentrale. „We hebben hier te maken met groot Limburgs erfgoed in figuurlijke en letterlijke zin”, aldus een woordvoerster van de provincie.

Kloosterdorp Steyl bestaat van oudsher uit drie kloosterordes: de missiecongratie (Societas Verbi Divini), het Heilig Hart Klooster en het Heilige Geest klooster. De meeste gebouwen en tuinen zijn rijksmonument. Het Rijk heeft een groot deel van het dorp in 2008 aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Inmiddels worden veel gebouwen niet meer gebruikt zoals tijdens de bloeitijd van de kloosterorden. De toegenomen leegstand maakt restauratie, onderhoud en herbestemming nodig.