Niet aandeelhouders maar Limburgers op de eerste plaats!

SP lijsttrekker Jorge Wolters Gregório met zijn jongste zoon© Richard Stark

Crisis na crisis worden de gevolgen afgewenteld op de gewone Limburgers, terwijl bestuurders en CEO’s geen centje pijn lijden. Voor mensen is de maat nu vol. Niet langer komen aandeelhouders maar juist onze mensen en natuur op de eerste plaats, want Limburg is van ons!

SP Limburg

Limburg is van ons!Limburgers zijn trots, genieten van het leven en staan voor elkaar klaar als het nodig is. Toch zijn wij de afgelopen jaren geconfronteerd met de ene na de andere crisis. De huidige politiek schuift zogenaamde oplossingen al jarenlang op ons bordje. De SP eist nu dat wij aan de beurt zijn bij het maken van plannen en verdeling van ons belastinggeld. Het wordt tijd voor echte oplossingen voor onze problemen. Wij halen het geld waar het zit en investeren het daar waar het het hardste nodig is. Op die manier kunnen we iedereen geven wat zij nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen en bepalen we samen de inrichting van onze wijken en onze provincie.

Verlaag die energierekeningWaar onze huishoudens jaren lang zekerheid hadden, heeft het over laten aan de markt ons enkel onzekerheid en hogere rekeningen bezorgd. Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid terug neemt en aan de slag gaat voor haar inwoners. Energie is een basisbehoefte van ons allemaal en wij willen de zeggenschap daarover terug. Met een Limburgs Energiebedrijf kunnen we de rekening verlagen door op elk dak zonnepanelen te leggen en onze woningen isoleren met de opbrengsten van onze groene stroom. We maken onze wijken en ons mkb klaar voor de toekomst en creëeren zo extra banen en investeren in het MBO voor het opleiden van nieuw technisch personeel en omscholing.

Migratieproblemen aanpakkenUiteraard vangen we mensen die vluchten voor onderdrukking en geweld, eerlijk verdeeld over onze provincie op, en mensen die geen asiel krijgen keren weer terug. Maar waar Limburgers massaal last van migratie hebben, gaat dat vooral over de manier waarop bestuurders en bedrijven de problemen van arbeidsmigratie in onze wijken negeren. De SP accepteert geen uitbuiting van arbeidsmigranten want gelijk loon voor gelijk werk is een harde eis en we stoppen met het gedogen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken en industrieterreinen. Het percentage arbeidsmigranten ten opzichte van de totale bevolking van een buurt of wijk wordt gemaximeerd op 10 procent om de goede leefbaarheid te behouden.

Wonen op maatWe gaan meer investeren in wijken waar kansen voor mensen het kleinst zijn en tweedeling in onze samenleving tegengaan. We werken aan wijken met goede en betaalbare huizen voor elke doelgroep die daar nu een tekort aan heeft. Elke wijk heeft straks genoeg basisvoorzieningen zoals de supermarkt, een wijkgebouw en bushaltes. Ook helpen wij onze gemeenten om alle wijken te vergroenen zodat kinderen er prettig kunnen opgroeien en ouderen elkaar ook in alle rust kunnen ontmoeten. Waar er niet snel genoeg gebouwd wordt om tekorten op te lossen gaat de provincie dat zelf doen, om studenten, gezinnen en senioren het thuis te geven waar ze recht op hebben.

Omdat het anders moetLimburg is van ons en geen enkele andere partij zegt dat. Wij doen dat door fors te investeren daar waar het het hardste nodig is en we betalen dit door het geld te halen daar waar het zit. Dat is niet radicaal, het is de eerlijke keuze. Hoe we dat op nog meer thema’s doen, laten we zien in ons programma waarin we voorstellen doen voor een eerlijke en sociale politiek. Maar dat doen we als SP ook altijd in de praktijk, door samen met de mensen in actie te komen. Door misstanden aan te pakken en samen echte veranderingen te bereiken. Zo betrekt de SP mensen bij de politiek en laten we zien dat het vanaf 15 maart ook anders kan in Limburg!

Lees meer over ons en sluit je aan op: limburg.sp.nl