Bijeenkomst in Toon Hermans Huis Parkstad: ‘Meedenken over zelfredzaamheid bij kanker’

© Kanker.nl

Heerlen -

Het online platform kanker.nl verzorgt op woensdag 22 maart een bijeenkomst in het Toon Hermans Huis Parkstad, waarin mensen met kanker en hun naasten wordt gevraagd om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan.

redactie

Het aantal mensen met kanker stijgt de komende jaren snel, volgens het IKNL met twintig procent de komende tien jaar. Terwijl er steeds minder handen aan het bed komen. Vandaar dat onderlinge zorg steeds belangrijker wordt in de levens van patiënten en hun naasten.

„Mensen die het zelf hebben meegemaakt weten als geen ander voor welke problemen een kankerpatiënt komt te staan, en welke steun er nodig is”, zegt Chris van Vlissingen, directeur van kanker.nl, het platform dat dit jaar tien bestaat. „Dat is de gedachte achter de bijeenkomst. We willen weten wat er leeft en wat de stichting kanker.nl kan doen om ook in de toekomst houvast te bieden aan mensen met en na kanker.”

De bijeenkomst vindt plaats bij Toon Hermans Huis Parkstad aan het Wilhelminaplein in Heerlen. Aanvang 14.00 uur.

Meer informatie en aanmelden kan via www.kanker.nl/10jaar.