Limburg wil niet nog meer vertraging renovatie Maaslijn

Drukte op het perron in Venlo, vanwaar de Maaslijn vertrekt.© Lé Giesen

Limburg verzet zich tegen nog verdere vertraging van de renovatie van de Maaslijn. Die vertraging dreigt omdat de Arbeidsinspectie onlangs het gebruik van stenen met het kankerverwekkende kwartsstof tussen spoorrails verbood.

Redactie

ProRail heeft te weinig kwartsloze stenen en wat er al is wil ProRail gebruiken voor onderhoud, niet voor de vernieuwing van spoorlijnen. Onder dat laatste valt ook de Maaslijn, aldus ProRail.

Daar is Limburg het niet mee eens. „Het kan en mag niet zo zijn dat de verbetering van de Maaslijn, die eerder al vertraagd is en afgelopen jaar een afgebroken aanbesteding achter de rug heeft, opnieuw met vertraging of tegenslag wordt geconfronteerd”, aldus het college van Gedeputeerde Staten van Limburg in een brief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. „Het is voor ons college onbegrijpelijk hoe een kwestie die al meerdere jaren speelt, plots tot een majeur risico uitgroeit voor vele belangrijke projecten in Nederland waaronder de Maaslijn. Onderhavige kwestie van kwartsstof is voor ProRail immers geen nieuw dossier.”

„Wij achten het van groot belang om gemaakte planningsafspraken tijdig na te komen, en projecten, waaronder de Maaslijn, binnen de afgesproken tijd tot realisatie te brengen.” Volgens de laatste prognose van ProRail zou dat in 2027 moeten zijn. Maar die prognose dateert van vóór het verbod van de Arbeidsinspectie.

Steeds weer uitgesteld

Limburg stoort zich al langer aan de voortdurende vertragingen van de renovatie van de Maaslijn, de drukke treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen die dagelijks goed is voor zo’n 20.000 reizigers. Al twee jaar geleden had de Maaslijn geëlektrificeerd en verdubbeld moeten zijn, maar steeds weer werd dat uitgesteld. De kosten lopen almaar op en worden inmiddels geraamd op 300 tot 400 miljoen.

Eerder was afgesproken dat het Rijk en de provincie de meerkosten ieder voor de helft dragen. Maar de provincie kan en wil de almaar oplopende kosten niet meer betalen. De gebeurtenissen rond kwarts vormt voor Limburg „een bevestiging dat dit type hoofdinfrastructuurdossiers primair op rijksniveau moeten worden aangestuurd, gefinancierd en gerealiseerd.”

Lees ook: Kabinet stopt met aanleg wegen en spoor: stikstof zet streep door plannen