Onderzoek naar verduurzaming bedrijventerrein De Beitel

Bedrijventerrein De Beitel.

Heerlen

Stichting Groene Economie Limburg gaat onderzoeken of bedrijventerrein De Beitel duurzamer kan worden. Bekeken wordt of bedrijven onder meer kunnen samenwerken bij de opslag en het opwekken van energie. In juli moet blijken of dit haalbaar is. De gemeente Heerlen verleent subsidie voor het onderzoek. Wethouder Martin de Beer (Duurzaamheid): „Samenwerking kan leiden tot nieuwe kansen. Als de pilot slaagt kan dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen in de stad en regio.”