Welzijnsorganisaties vragen mening Parkstedelingen over vormen van hulpverlening voor komende jaren

Impressie van het groepsgesprek, medio maart in ‘t Westhoes.© Mikke Leenders

Kerkrade -

Om duidelijk te krijgen welke vormen van hulpverlening de komende jaren nodig zijn, houden welzijnsorganisaties Alcander, Impuls en CMWW groepsgesprekken en interviews met bewoners en organisaties uit Parkstad. Ook vindt er een Parkstadquiz plaats.

redactie

Alcander, Impuls en CMWW in Parkstad zijn samen met maatschappelijke instellingen, de gemeente, vrijwilligers en bewonersgroepen een nieuw meerjarenplan aan het schrijven. Hierin leggen zij vast welke dienstverlening de organisaties in de komende vier jaar ontwikkelen voor inwoners van alle leeftijden in Parkstad.

Belangrijk thema in de quiz is de vraag of mensen het fijn vinden om in Parkstad te wonen, of dat zij vinden dat bepaalde zaken beter kunnen, zoals wonen, vrijetijdsbesteding, winkels, sporten of groen.

De quiz vindt staat geprogrammeerd voor 11 april in ’t Westhoes in Kerkrade-West en bestaat uit drie rondes van elk dertig minuten. Aanvang is om 19.00 uur, de toegang is gratis.

Aanmelden kan tot 7 april via ikhouvanparkstad.eventbrite.nl.