Verplichting vertrouwenspersoon bij ieder bedrijf maakt discussie los

© Getty Images/iStockphoto

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer, is van mening dat elk bedrijf verplicht moet worden om een vertrouwenspersoon te regelen, hoe klein dat bedrijf ook is.

Redactie Ondernemen in Limburg

Extra werk en geldEen op de zes werknemers krijgt te maken met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Maar de helft van alle organisaties in Nederland heeft een vertrouwenspersoon waar dit gedrag kan worden gemeld. Een initiatiefwet van GroenLinks om een vertrouwenspersoon te verplichten is in de maak. Hamer staat achter deze wet. Vooral voor kleinere bedrijven zou deze verplichting extra werk en geld gaan kosten. Regeringspartijen VVD en CDA willen daarom een uitzondering voor kleine bedrijven.

Veilige plek“In de regel ben ik nooit voor verplichtingen”, zegt Huub Narinx, directeur Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). “We hebben al veel te veel regels in Nederland. Ik ben meer van zelf goede afspraken maken. Als LWV zijn we voorstander van het inrichten van een vertrouwenspersoon, maar we moeten het niet groter maken dan het is. Medewerkers moeten kunnen rekenen op een veilige werkplek én een veilige plek om zaken aan te kaarten. Een vertrouwenspersoon aanstellen moet je zelf als bedrijf willen, ook al denk je misschien ‘bij ons gebeurt zoiets toch niet’. Geef iedere medewerker de mogelijkheid om via een veilige weg zaken aan te kaarten. Ook bij LWV hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld.”

BespreekbaarVolgens Narinx hebben de grotere bedrijven vaak al een vertrouwenspersoon. “Het merendeel van onze leden heeft meer dan tien fte in dienst. Die hebben heel vaak al een vertrouwenspersoon.” Op de vraag of het wellicht een idee is om via de LWV een vertrouwenspersoon aan te stellen, waar de ‘kleinere’ leden gebruik van kunnen maken, is Narinx niet onwelwillend. “Dat zou een optie kunnen zijn die we bespreekbaar moeten maken. Als het de kleinere bedrijven zou helpen, wil ik daar best naar kijken.”

Sociaal veilig“MKB Limburg vindt het van belangrijk dat elke medewerker zich sociaal veilig voelt op de werkvloer, ongeacht de omvang van het bedrijf”, laat de voorzitter Martijn van Helvert weten. “Een vertrouwenspersoon kan daar een rol in vervullen. Maar we zijn ook van mening dat de plannen van Hamer voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een extra taakbelasting zijn, hoe belangrijk en waardevol ook. Daarom zijn we op dit moment een pool van vertrouwenspersonen aan het organiseren die een provinciaal dekkend netwerk omvat.

Kaf van het koren scheidenHet moeten gecertificeerde vertrouwenspersonen zijn die betaalbaar zijn voor onze leden. Gecertificeerd zijn vinden we belangrijk, want met de oproep van Hamer staat onmiddellijk een leger coaches op die daar plotseling verstand van hebben. Via de certificering kunnen we het kaf van het koren onderscheiden voor de ondernemers. Betaalbaar is van belang omdat ondernemers vanuit de vele verplichtingen vanuit de overheid al met meer dan genoeg kostenposten te maken hebben. Op dit moment werken we aan dit plan en we hopen er spoedig mee naar buiten te kunnen treden.”