Natuurmonumenten Zuid-Limburg zoekt vrijwilligers voor natuurbeheer in Geleenbeekdal

© Janko van Beek

Heerlen -

Natuurmonumenten Zuid-Limburg is op zoek naar vrijwilligers die zich in het Geleenbeekdal – Imstenraderbos, Terworm en Stammenderbos – met natuurbeheer willen bezighouden.

redactie

De werkzaamheden bestaan onder andere uit zaagwerk, het opschonen van poelen, maaiwerk en het onderhoud van cultuurhistorische objecten en recreatieve voorzieningen. Daarnaast gaat het om beheerwerkzaamheden die bijdragen aan het bevorderen van de leefomstandigheden van soorten op de rode lijst, zoals het vliegend hert, de grootste Nederlandse kever.

Natuurmonumenten zorgt voor een vaste contactpersoon, duidelijke informatie en een specifieke training op. Daarnaast zijn er mogelijkheden om extra cursussen te volgen.

Belangstellenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 6 april in Kasteel Terborgh aan de Heisterbrug 119 in Schinnen. Aanvang 19.30 uur. Wel vooraf even aanmelden via deze link.

Meer informatie staat op www.natuurmonumenten.nl/vrijwilligers. Een mail sturen naar c.meijer@natuurmonumenten.nl kan ook.