Boer zoekt koper, maar interesse valt tegen

Platteland in Neer.© John Peters

Utrecht -

Steeds minder boerderijen wisselen van eigenaar. Vorig jaar werden 247 agrarische bedrijven verkocht, tegen 341 in het jaar ervoor.

onze verslaggevers

Makelaarsvereniging NVM schrijft dat toe aan „de onzekere situatie rondom het stikstofdossier en daarmee het perspectief voor de agrarische sector”.

Duurder

Het aantal verkochte melkveehouderijen daalde van 74 naar 59. Die bedrijven leverden de verkopers wel meer op. Ze gingen voor een gemiddelde prijs van 3,26 miljoen euro van de hand, het hoogste verkoopbedrag ooit. Vergeleken met 2021 is de prijs met 4 procent gestegen. De melkveehouderijen zijn gekocht „met als doel stikstofruimte aan te kopen voor een natuurvergunning”, aldus de NVM. Ook de stijgende melkprijzen drijven het bedrag op.

De NVM pleit voor een herinrichting van de landbouw en een oplossing rond stikstof. „Het is onvermijdelijk dat we de beperkte ruimte in Nederland opnieuw moeten verdelen om een betere balans te vinden tussen wonen, werken, natuur, energie en landschap.”

Landbouwgrond levert steeds meer op. Die kost nu zo’n 11 procent meer dan in 2021. In Zuid-Limburg wordt voor akkerbouwgrond tot 75.000 euro per hectare betaald, en in Midden- en Noord-Limburg tot 85.000 euro. De waarde van akkerbouwgrond klom met 14 procent en de prijs van grasland is met 6,9 procent gestegen. Grasland kost in Zuid-Limburg minstens 80.000 euro per hectare en in Midden- en Noord-Limburg 70.000 tot 80.000 euro.

De markt voor boerderijwoningen is iets afgekoeld. De gemiddelde prijs daalde met 90.000 euro naar ongeveer 650.000 euro. De NVM noemt dat „een correctie op de extreme prijsstijgingen van 2021”. Het aantal aangeboden landelijk gelegen woningen verdubbelde bijna, naar 2250.