Lezing over rechtssysteem in graafschap Horn

© Bezoekerscentrum Leudal.

Haelen -

Mart Graef verzorgt een lezing over De Galgenberg van het graafschap Horn in Bezoekerscentrum Leudal aan de Roggelseweg 58 in Haelen, op dinsdag 4 april vanaf 19.30 uur.

In de lezing zal aan de hand van de oorspronkelijke procesdossiers een beeld worden geschetst van de rechtsgang in het voormalige graafschap Horn. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag in welke mate de rechtspraak, of nog beter gezegd het rechtsgevoel, vroeger anders was dan tegenwoordig.

Galgenberg

Het graafschap Horn was een van de vele ministaatjes die ooit het gebied bestreken van de huidige provincie Limburg. Elk van die landen had zijn eigen rechtssysteem. De landscholtis trad als vertegenwoordiger van de landsheer op als officier van justitie, en lokale schepenbanken spraken recht en lieten het vonnis ten uitvoer leggen. Daartoe behoorde ook de doodstraf, die in het graafschap Horn werd voltrokken op de galgenberg, gelegen tussen de dorpen Horn, Haelen en Buggenum.

Procesdossiers

De procesdossiers die bewaard zijn gebleven in de archieven van het graafschap Horn geven enig inzicht in de rechtspleging in vroegere tijden. Naast ‘gewone’ strafrechtelijke zaken zoals diefstal en moord treffen we in de schepenarchieven ook processen aan die nu nog tot de verbeelding spreken, zoals de vervolging van heksen en bokkenrijders. Tegen het einde van de achttiende eeuw, in de Franse Tijd, werden de plaatselijke rechtbanken opgeheven en vervangen door het huidige gecentraliseerde rechtssysteem.

Mart Graef was als programmamanager micro-elektronica werkzaam bij Philips, NXP en de Technische Universiteit Delft. Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met de geschiedenis van zijn geboortestreek, het voormalige graafschap Horn, waarover hij met enige regelmaat publiceert.

Klik hier voor meer informatie.