Hartsave Leuken zoekt nieuwe vrijwilligers voor de opleiding voor AED-bedienaars

© Stichting Hartsave Leuken

Weert
Silke van Deelen

Stichting Hartsave Leuken houdt op de dinsdagen 4 en 18 april instructiebijeenkomsten om te komen tot voldoende bevoegde vrijwilligers die een AED kunnen bedienen.

In de wijk Leuken zet de Stichting Hartsave Leuken zich ervoor in om verspreid over de wijk voldoende AED’s te hebben en te onderhouden. Deze kunnen door alle bevoegde vrijwilligers worden gebruikt wanneer er een melding van hartfalen in onze woonwijk is. In zo’n geval is het van levensbelang dat er binnen zes minuten gestart wordt met de reanimatie. Vrijwilligers die in de buurt zijn of wonen krijgen van de 112-alarmcentrale een melding om in actie te komen. De stichting streeft daarom naar voldoende vrijwilligers die verspreid in de wijk wonen en die snel en goed getraind in actie kunnen komen.

In het najaar worden er herhalingstrainingen gehouden voor vrijwilligers die eerder zijn opgeleid.

Aanmelden kan via de website www.hartsaveleuken.nl.