Toename verkeersdrukte en hoge inflatie maken autoverzekering fors duurder

© John Peters Fotografie

Maastricht -

In een jaar tijd zijn de premies voor autoverzekeringen fors gestegen: gemiddeld met 8,4 procent. „Hierdoor is een autobezitter gemiddeld 82 euro per jaar meer kwijt voor dezelfde autoverzekering dan in mei vorig jaar”, vertelt expert Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Een van de belangrijkste redenen voor deze stijging is de hoge inflatie. In september en oktober van 2022 bereikte deze in Nederland recordhoogtes van boven de 14 procent. „Autoverzekeraars merken dit ook, doordat reparaties van auto’s duurder worden en ze dus meer geld kwijt zijn bij schades”, zegt Bulthuis.

Meer schade

Daarnaast speelt mee dat de schadelast van verzekeraars weer stijgt sinds 2020. „Gedurende de coronaperiode werd er minder gereden, waardoor er ook minder schades waren.” Inmiddels, zo weet Bulthuis, is de verkeersdrukte weer toegenomen. „En is die drukte zelfs hoger dan vóór corona. Ook dat brengt weer meer schades met zich mee, wat verzekeraars doorberekenen in hun premies”, voegt Bulthuis toe.

De vergelijkingssite zette ruim zestig scenario’s op een rij voor veelvoorkomende types auto’s, hoe premies zich van maand tot maand ontwikkelden tussen mei 2022 en nu. Er werden bestuurders uit verschillende woonplaatsen genomen, met verschillende leeftijden en ook diverse aantallen schadevrije jaren. Uit het onderzoek van de financiële vergelijkingssite blijkt dat vooral sinds de laatste vier maanden van 2022 de premies voor autoverzekeringen fors zijn gestegen. En volgens Bulthuis loopt die stijging nog steeds door.

Verschillen

Overigens blijven de premieverschillen tussen de verzekeraars groot. „We zien dat het verschil tussen de verzekeraar met de laagste en de gemiddelde premie vaak rond de 20 euro per maand ligt. Dat is op jaarbasis een verschil van 240 euro”, vertelt Bulthuis. „Je kunt dus flink besparen door regelmatig te controleren welke verzekeraar het voordeligst is voor je auto.”