Grote zorgen AIVD over ‘anti-elite-extremisme’: ‘Overheid, herwin vertrouwen samenleving’

Honderdduizend mensen geloven dat ons land door een ’kwaadaardige elite’ wordt geregeerd, stelt de AIVD.© ANP/HH

Hoewel de coronapandemie, die als grote aanjager gold van het aantal extremistische complotdenkers, voorbij is, neemt hun aantal in ons land niet af, maar verder toe. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) maakt zich zorgen over de ondermijnende effecten van dit anti-institutionele extremisme op de langere termijn.

Olof van Joolen

De dienst presenteerde donderdag een onderzoek naar het fenomeen. De belangrijkste conclusie – honderdduizend mensen geloven dat ons land door een ’kwaadaardige elite’ wordt geregeerd – deelde de AIVD onlangs al bij de presentatie van het jaarverslag. Het nu openbaar gemaakte onderzoeksrapport geeft meer informatie over de extremisten, die zich vooral online manifesteren.

Het gaat, zo benadrukt de AIVD bij herhaling, niet om personen die zich kritisch over de overheid uitlaten. Ook niet als ze dat met onbewezen of groteske theorieën doen. Dat valt vrijwel altijd onder de vrijheid van meningsuiting of persvrijheid. Het zijn mensen die de overheid, maar ook politici, wetenschappers, rechters en journalisten ontmenselijken en demoniseren, waardoor een klimaat ontstaat waarin zij op korte termijn gevaar lopen en waardoor op de langere termijn het vertrouwen in deze instituten ernstig wordt ondermijnd. Wat vervolgens onze democratische rechtsstaat bedreigt.

Fakkel

Er zijn in Nederland nog geen gewelddadige incidenten gepleegd door zulke extremisten en de AIVD heeft geen signalen dat die er komen, maar de dienst ziet wel incidenten gerelateerd aan deze doelgroep die zorgwekkend zijn. Zoals het fakkelincident bij het huis van minister Sigrid Kaag (Financiën), een man die vorig jaar werd aangehouden omdat hij een aanslag op premier Mark Rutte beraamde en een recordaantal dreigementen aan het adres van politici in 2022.

Een politiepost bij het huis van minister Sigrid Kaag (Financiën) na het fakkelincident.© ANP/HH

Het fenomeen anti-institutioneel extremisme is al langer bekend, maar kreeg volgens de AIVD een enorme stimulans door de pandemie. Mensen zaten gedwongen thuis, kregen te maken met overheidsmaatregelen die verder gingen dan ze ooit eerder ervoeren en hadden veel tijd om online te zijn. Daardoor kwam een groeiend aantal mensen in contact met complottheorieën.

De AIVD ziet in ons land zo’n twintig aanjagers daarvan. Op basis van hun aantal volgers, mensen die zulke posts liken en verder verspreiden, komt de dienst tot zo’n honderdduizend mensen die geloven dat een kwaadaardige elite ons regeert en dat die door het nemen van steeds nieuwe maatregelen uit is op wereldheerschappij.

Divers

De groep is volgens de dienst buitengewoon divers. Zowel aanhangers van extreemrechts als salafistische moslims vinden er aansluiting. Dit verklaart ook voor een deel de aantrekkingskracht. Tijdens een briefing meldde de AIVD dat ook na corona het aantal anti-institutionele extremisten groeit. Ze plaatsen nieuwe schokkende gebeurtenissen, zoals de oorlog in Oekraïne, de aardbeving in Turkije (die volgens hen in scène is gezet) en zelfs het recente treinongeluk in Voorschoten in hetzelfde frame en zien zo hun denkbeelden steeds weer bevestigd. Wie die eenmaal heeft, komt er volgens de dienst niet snel meer van af.

Het helpt daarbij in de ogen van de AIVD niet dat overheid en politiek kampen met een serie problematische dossiers, zoals de toeslagenaffaire, het stikstofdossier en de perikelen rond de gaswinning in Groningen, die ze maar niet opgelost krijgen. Maar dat ze tegelijkertijd wel een verhit debat voeren over of de premier wel of niet sms’jes mag wissen van zijn diensttelefoon.

Advies

Daarom geeft de AIVD de instituties in het rapport een advies mee. ’Een van de belangrijkste dingen die overheid, wetenschap, media en rechtspraak zelf kunnen doen tegen de dreiging die van het kwaadaardige-elitenarratief uitgaat, is het vertrouwen van de samenleving (her)winnen. Daarvoor moeten ze zich betrouwbaar tonen en betrouwbaar communiceren. Dat is cruciaal.’

Lees ook: Uniek inkijkje in extreemrechtse groeperingen in Limburg: van spandoek bij Vista College tot Heil Hitler-gebak op verjaardagsfeestje voor de Führer