Anonieme tips voor De Limburger

Bent u de hoogte van misstanden in Limburg of van belangrijke zaken die onder de pet worden gehouden? Maar houdt de vrees voor persoonlijke consequenties u tegen om dit aan te kaarten? Weet dan dat uw tips van klokkenluiders bij ons in goede handen zijn. Journalisten van De Limburger nemen de bescherming van hun bronnen zeer serieus, en zullen uw tips strikt vertrouwelijk behandelen indien u dit als voorwaarde stelt om een misstand te melden.

Ervaart u de drempel om met de krant contact op te nemen onverhoopt nog steeds als te hoog? In dat geval hebben wij liever dat u ons anoniem tipt, dan dat u zwijgt en de kans op onthulling van een misstand voorbij laat gaan. Anoniem tippen kan uiteraard per post, u kunt uw brief richten aan: De Limburger, t.a.v. de onderzoeksredactie, postbus 5575, 6202 XB Maastricht.

Publeaks.nl

Anoniem tippen kan echter ook digitaal. Met het oog op dit soort tips is De Limburger aangesloten bij het initiatief Publeaks. Dat is een website waar klokkenluiders anoniem en beschermd documenten of tips kunnen doorspelen aan de media. Op de website kan de klokkenluider bestanden uploaden. Die kunnen op een beschermde manier bekeken worden door een journalist. Publeaks is een initiatief van diverse media en is ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

De klokkenluider kan zelf kiezen naar welke van de aangesloten media hij documenten, beeld- of geluidsfragmenten wil sturen en blijft vervolgens anoniem. Het initiatief is bedoeld om klokkenluiders te beschermen, misstanden aan de kaak te stellen en onderzoeksjournalistiek te stimuleren en ondersteunen.

Publeaks maakt gebruik van een zogeheten TOR-netwerk. Dat netwerk zorgt ervoor dat de afzender niet is te traceren. Via een TOR-netwerk surf je over het internet via verschillende computers. Dat zorgt er voor dat de informatie over de gebruikte computer en dus daarmee de gebruiker niet zichtbaar is. De gecodeerd naar deze krant verzonden informatie is alleen te lezen door de ontvanger De Limburger. Anderen, bijvoorbeeld hackers, kunnen de informatie niet lezen omdat ze de ‘sleutel’ om de informatie uit te lezen, niet hebben. Publeaks kan op deze manier de anonimiteit van de klokkenluider garanderen.

De deelnemende media hebben beloofd dat zij het materiaal voor publicatie checken op waarheidsgehalte, ondersteunende bronnen zoeken en hoor en wederhoor toepassen.

Publeaks en De Limburger

Alle tips die via Publeaks binnenkomen, worden door onze onderzoeksredactie bekeken en beoordeeld. Klokkenluiders kunnen bij Publeaks overigens zelf kiezen of ze hun tip naar meerdere media tegelijk sturen, of naar slechts één medium, bijvoorbeeld De Limburger. Zeker in het geval uw tip een complexe misstand betreft die het nodige onderzoekswerk vergt, zouden wij u willen vragen het laatste te overwegen. Dat verschaft een onderzoeksjournalist de tijd en ruimte om een complexe zaak te bestuderen met de zorgvuldigheid die deze verdient.

Lekken naar De Limburger via Publeaks? Volg dan deze link