Tip de redactie

Heeft u een nieuwstip voor de redactie? Stuur uw tip in door een e-mail te verzenden naar redactie@delimburger.nl. Geef een duidelijke omschrijving van uw nieuwstip en vermeld ook uw naam en telefoonnummer. Zonder volledige informatie wordt uw tip niet gebruikt.

Heeft u nieuwsfoto's? Stuur deze dan mee als bijlage met een vermelding van de fotograaf.

Stuur uw nieuwstip in

Over het gebruik van beeldmateriaal

Indien u een of meerdere foto's instuurt, verleent u Media Groep Limburg het recht deze foto(s) zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie in De Limburger en Limburgs Dagblad en / of op een website van Media Groep Limburg en deze foto(s) daarna op enig moment in enige vorm te (her)gebruiken.

Tevens verklaart u, door inzending van foto(s), dat u de rechthebbende ervan bent. Het is niet toegestaan een foto van derden in te sturen. Indien u expliciet om naamsvermelding vraagt, zal uw naam bij publicatie worden vermeld. Mocht u met het een of ander niet eens zijn, gelieve u dat onmiddellijk per e-mail te berichten.

Voor het doorgeven van anonieme tips klik hier