Tip de redactie

Ooggetuige van een nieuwsfeit, bijvoorbeeld een ongeluk of bijzondere gebeurtenis? Of heb je eigen nieuws te melden? Geef het door aan de redactie van De Limburger.

Klantenservice PubLeaks WhatsApp
Over het gebruik van beeldmateriaal

Indien je een of meerdere foto's instuurt, verleen je Mediahuis Limburg het recht deze foto(s) zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie in De Limburger en / of op een website van Mediahuis Limburg en deze foto(s) daarna op enig moment in enige vorm te (her)gebruiken.

Tevens verklaar je, door inzending van foto(s), dat jij de rechthebbende ervan bent. Het is niet toegestaan een foto van derden in te sturen. Indien je expliciet om naamsvermelding vraagt, zal jouw naam bij publicatie worden vermeld.